Bodystat o přístroji

Bodystat

Jak to funguje?

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně - tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda (u špičkových kategorií přístrojů lze rozlišit i vodu intra – a extracelulární) Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky u nejlepších oborových přístrojů mají velmi těsný vztah k náročným referenčním metodikám (DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd.) Vyšetření je však rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv.

Zprávy Bodystatu obsahují (z vlastního měření i dodaných parametrů kondice a krev. rozborů):

 • složení těla (váhově i v procentech - tuk, tělesná voda, svalstvo + kostní hmota)
 • výpočty metabolismu
 • aerobní kapacita
 • síla stisku
 • plicní funkce
 • poměr pas/boky
 • 3 úrovně cholesterolu
 • systolický a diastolický krevní tlak
 • klidová tepová frekvence
 • program omezení srdečního rizika
 • trendové zprávy
 • program úpravy váhy a pohybové aktivity

Kvalita měření a zpracování výsledků je dána:

 • polohou a kvalitou elektrod, tedy i správností obsluhy
 • kvalitou hardwaru při opakovaných měřeních a jeho dlouhodobou odolností
 • zpracováním predikčních rovnic pro určité skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti různých věkových kategorií, aktivní sportovci, starší osoby nad 70 let věku)
 • pružností softwaru a možnostmi dalšího zpracování výsledků

Proto existují jednoduché domácí nebo kvalitní profesionální analyzátory. Přístroje BODYSTAT představují ve všech parametrech absolutní špičku.

Přístroje Bodystat používají naši špičkoví odborníci:

 • Katedra antropometrie FTVS UK Praha - prof. Ing. V. Bunc
 • Centrum obezitologie III. LF UK Praha - doc.Dr. Hainer, prim. Dr. Kunešová
 • Laboratoř fakulty všeobecného lékařství při VFN – prof. Novotný
 • Krajské hygienické stanice
 • Oddělení sportovního lékařství a funkční laboratoře
 • Přední fitcentra a nutriční specialisté

Zdroj: www.bodystat.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.