Lékařské prohlídky - Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i Legislativní rada VV ČUS, aby zhodnotila její dopady do sportovního prostředí.

 

Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. (dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak zastaralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981 o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985).

 

Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.

 

Povinná lékařská prohlídka:

je vyžadována:

- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)

- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)

- u žáků sportovních škol

 

Zdroj: http://www.cuscz.cz/novinky/vyhlaska-o-zdravotni-zpusobilosti-k-telesne-vychove-a-sportu.html 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.