Úvodní stránka » Blog - Sportovního lékařství » Pro sportovce i nesportovce v každém věku - Nabídka pro firmy a školy

Pro sportovce i nesportovce v každém věku - Nabídka pro firmy a školy

Pracovní tým Summus Vita zřetelně chápe individuální osobní, vztahové, zdravotní sociální a jiné odlišnosti a souvislosti. Zdravý životní styl má sice řadu zásadních společných kategorií, ale také mnoho individuálních odlišností. 

Profesionální sportovci 

Profesionálním sportovcům poskytneme odborný servis a podporu na cestě k dosažení sportovních cílů. Sportovní kariéry se přímo vztahují k časovým a vývojovým úsekům života, kdy po fyzické stránce je člověk schopen podávat mimořádné výkony jenom relativně krátkou dobu. Domníváme se však, že by to nemnělo být za každou cenu a na úkor svého zdraví. Všichni víme, že přílišná specializace, která zaručuje mimořádné výsledky nejen ve sportu, ale v mnoha dalších oborech má svou stinnou stránku. Tou mohou být „nemoci z povolání“, tedy stavy často neměnné, které mohou zásadně ovlivňovat následnou kvalitu života. Sportovci někdy zcela potlačí toto riziko s vidinou výjimečného úspěchu, v dosažení rekordu, olympijského vítězství apod. Svůj cíl třeba splní, ale následky, které toto rozhodnutí může mít třeba způsobí, že budou muset ovšem žít sami. Někdy úplně sami. Takže zdravý životní styl předpokládá schopnost, ale i pomoc při volbě optimální strategie a tým Summus Vita může být spolehlivým partnerem, který se rozhodně nebude snažit o to, abyste se stali „někým jiným“, ale abyste především zůstali sami sebou. Stejně tak, jako dobrý trenér např. v týmovém sportu se bude snažit o vytvoření takové sestavy, ve které by se synergickým efektem uplatnily individuální dispozice hráčů. Pokusíme se společně najít i pro vás přijatelné řešení.

A co vy, nesportovci? 

Pokud právě pro vás není sport tím nejdůležitějším, tak určitě ničeho nelitujte, protože k tomu máte své důvody. Jsou jenom vaše a budeme je respektovat. Máte svůj životní styl, který vám vyhovuje. Přesto doporučujeme kritický náhled do budoucnosti, při kterém uplatníte všechny své představy, limity i vztahové a situační parametry. Samozřejmě se stane, že nemusíte být spokojeni sami se sebou, z toho, jak se cítíte, jak vypadáte, co chcete, po čem toužíte. Říká se, že změna je život a život je změna, i když spolehlivá jistota má také své kouzlo. Jsme přesvědčení o tom, že v životě jsou nejdůležitější dvě hodnoty – zdraví a spokojenost. Pokud čekáte na to, až někdy někde přeskočí jiskra, tak dovolte otázku: Jak dlouho asi jiskra svítí? Dlouho opravdu ne, ale co potom? Nic, jako obvykle hluboká tma...

Z naší praxe doporučujeme pokusit se o postupnou změnu, zaměřenou na funkce naší tělesné schránky i uspořádanosti v hlavě. Rozhodnutí musíte stejně udělat sami a neměli byste ho odkládat. Znáte sami sebe nejlépe, takže víte, nebo cítíte co by vám pomohlo či prospělo. Když to chcete vědět s jistotou, tak klinika Summus Vita vám nabízí partnerství a společně sestavíme program, který vám bude vyhovovat, přinese vám radost a uspokojení z dosažené změny k lepšímu.

Pro nesportovce nabízíme ověření zdravotního stavu ve vztahu k zátěži či problému a předpokládáme, že navržený program bude mít dlouhodobý charakter. Věk opravdu pro nás nehraje žádnou roli a pokud se náhodou vy starší cítíte osamoceni, můžete u nás své vybrané aktivity realizovat ve skupině. Jednak se přesvědčíte o tom, že podobné problémy mají i ostatní a jednak se můžete stát součástí příjemné neformální skupiny nebo týmu. To samo o sobě může být dobrým důvodem vaší motivace k aktivitě s vedlejším ziskem vzniku přátelských vztahů, které samy o sobě mohou být jak podporou, tak i příjemnou životní změnou. Rozhodnutí je samozřejmě na vás. I když víme, že překonat obavy vyžaduje nemalé úsilí, zkuste se překonat. Rádi vás uvítáme.

 

Nabídka pro firmy a školy

Školy

Škola pomáhá vytvářet šance do života a pro život. Současná situace je taková, jaká je a učitelům opravdu není co závidět. Naše školství má svou tradici, kterou se učitelé přes mnohé problémy a experimenty snaží udržet. Jenom se ze současné generace dětí a mládeže nějak vytrácí poznání, že škola je svým způsobem jejich práce a dosažené výsledky jsou jejich vizitkou. Mladým poněkud uniká, že mají povinnost naučit se organizovat svůj čas i činnosti také mimo školu. Jak? Jednoduše, vytvoří si svůj mimoškolní „rozvrh“ času i činností. Rovněž by děti měly být zapojeni do provozu rodiny a mít své povinnosti. Výsledný sociální zisk je v tom, že se v budoucnu dokáží samy o sebe postarat v nejrůznějších podmínkách. Naprosto jasně poznají hodnotu práce, času a dobrých vztahů.

Rádi bychom pomohli učitelům i školám tím, že můžeme nabídnout tématická setkání na téma zdravého životního stylu, sportovní problematiky motivace k týmové spolupráci. Mimo přímých efektů pro jednotlivce i skupiny, může naše spolupráce mít efekt i v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Tým Summus Vita může respektovat specifické podmínky jak škol, tak i jednotlivců. Program by neměl být jednorázovou záležitostí typu jedné „exkurze“ během školního roku, ale měl by přesahovat delší časové období.

Firmy

Firmy a organizace mohou využít nabídky kliniky Summus Vita jako doplnění programů primární nebo periodické péče o zaměstnance. Zejména tam, kde jde o náročné činnosti, které vyžadují kompenzační programy. Možnost spolupráce není striktně zaměřená a omezená, může být realizována i v rámci firemních benefitů. Součástí je samozřejmě i psychologické poradenství, které kromě individuálního využití je zaměřené na podpoře firemní sounáležitosti, pomoci při tvorbě firemních týmů, výkonové a osobnostní diagnostice zaměstnanců. Pro firmu je spolupráce tím snazší, když zaměstnanci pochopí své firemní pozice i role a také skutečnost, že práce je metoda tvorba hodnot. Zdá se nám proto naprosto paradoxní, že nejvyšší výdělky jsou ve firmách, které žádné skutečné hodnoty netvoří, např. finanční sektor.

Součinnost můžeme nabídnout i v oblasti motivace pro dosažení vyšších efektů, aktivitou při předkládání podnětů pro jiná řešení, racionalizaci postupů a procesů. To znamená pokusit se dosáhnout stavu, že firma se bude chovat jako přirozený tým. Protože ke zdravému životnímu stylu patří i spokojenost s výkonem práce, sounáležitostí s týmem a schopností ocenit i sám sebe.

Domníváme se, že spolupráce s klinikou Summus Vita by byla dobrou volbou.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.