10. 11. 2018

Příspěvky zdravotních pojišťoven na sportovní prohlídky pro rok 2019

1. VZP ČR – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (111)

Děti (do 18 let)

POHYBOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE I MIMO NI, SNÍŽENÍ NADVÁHY

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

500 Kč na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře

Více informací zde: https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/


2. VOZP – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Program ,,DĚTI“

1.10 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 250 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 18 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

Více informací zde: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci


3. ČPZP – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)

Balíček Mix:

Sportovní prohlídka, až 500 Kč

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2019 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 17 let včetně, příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2019 poskytne ženám od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?zeny

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2019 poskytne mužům od 18 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?muzi


4. ZPMV – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR (211)

Prevence ostatních onemocnění:

Příspěvek na položky z ostatních preventivních programů činí až max. výše 500 Kč/rok a můžete jej postoupit příspěvek ve prospěch svého dítěte do 18 let; termín podání žádosti do měsíce od  úhrady a nejpozději do 30. 11. 2019.

5. preventivní sportovní prohlídky – bez omezení věku

Více informací zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/prevence-ostatnich-onemocneni/


5. RBP – REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (213)

Děti a mládež do 18 let

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY – Registrovaní sportovci – 500 Kč

Více informací zde: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-vyhody/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-56/


6. ZPŠ – ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Balíček pro děti a studenty od 4 do 18 let

Výše příspěvku do 500 Kč na sportovní a pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky

Více informací zde: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/balicky-pro-deti-darce-krve-a-seniory


7. OZP – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)

Proplatíme prohlídku

Chcete Vy nebo Vaše děti sportovat? OZP Vám připlatí na sportovní prohlídku provedenou u odborného lékaře

398 Kč – 1 540 Kč

Více informací zde: https://www.benefityozp.cz/