10. 11. 2018

Příspěvky zdravotních pojišťoven na sportovní prohlídky pro rok 2019

1. VZP ČR – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (111)

Děti (do 18 let)

POHYBOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE I MIMO NI, SNÍŽENÍ NADVÁHY

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

500 Kč na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře

Více informací zde: https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/


2. VOZP – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Program ,,DĚTI“

1.10 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 250 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 18 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

Více informací zde: https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/


3. ČPZP – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)

Balíček Mix:

Sportovní prohlídka, až 500 Kč

Sportovní prohlídka:
ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně, příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne ženám od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/clanek/4838-0-Preventivni-programy-pro-zeny-od-19-let-az-1-000-Kc.html

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne mužům od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.
Více informací zde: https://www.cpzp.cz/clanek/4837-0-Preventivni-programy-pro-muze-od-19-let-az-1-000-Kc.html


4. ZPMV – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR (211)

Program pro předškolní děti – Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 3 do 6 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

preventivní sportovní prohlídky.

Více informací zde: http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#predskolni-deti

Program pro školní děti – Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 do 15 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

preventivní sportovní prohlídky.

Více informací zde: http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti

Program pro studenty – Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 15 let do 26 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

preventivní sportovní prohlídky.

Více informací zde: http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#pro-studenty


5. RBP – REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (213)

Mládež od 7 do 18 let
Podbalíček podpora zdraví 4 – příspěvek do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců

Více informací zde: http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/

Pojištěnci nad 19 let
Podbalíček podpora zdraví 3 – příspěvek do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců

Více informací zde: http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/pojistenci-nad-19-let/


6. ZPŠ – ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Balíček pro žáky a studenty od 6 do 20 let
Výše příspěvku do 300 Kč na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí.

Více informací zde: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2017/balicky


7. OZP – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)

Mladí lidé, sportování – ženy, muži, děti
Chcete Vy nebo Vaše děti sportovat? OZP Vám připlatí na sportovní prohlídku provedenou u odborného lékaře

411 Kč – 1 000 Kč

Více informací zde: http://www.benefityozp.cz/