10. 11. 2018

Příspěvky zdravotních pojišťoven na sportovní prohlídky pro rok 2022

1. VZP ČR – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (111)

Více informací zde: https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/


2. VOZP – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Více informací zde: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci


3. ČPZP – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)

Sportovní prohlídka:

Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Sportovní prohlídka:

Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?zeny

Sportovní prohlídka:

Více informací zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?muzi


4. ZPMV – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR (211)

Prevence ostatních onemocnění:

Více informací zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/prevence-ostatnich-onemocneni/


5. RBP – REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (213)

Více informací zde: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-bonusy/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/


6. ZPŠ – ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Více informací zde: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/balicky-pro-deti-darce-krve-a-seniory


7. OZP – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)

Proplatíme prohlídku

Více informací zde: https://www.benefityozp.cz/