10. 11. 2018

Psychologie (diagnostika, poradenství)

PhDr. Přemysl WOLF

Objednat se můžete přes e-mail: wolf.dr@seznam.cz (připište své jméno, příjmení a telefon na vás).

Jsem majitel registrované ochranné známky
PFC – Person Force Club ®

U dětí a mládeže je vítána spoluúčast rodičů, případně je možná další spolupráce se školou nebo s klubem, učitelem a trenérem.

Výsledky a doporučení jsou sděleny vždy bezprostředně v závěru setkání. Diagnostika by neměla být ojedinělou akcí.

Zejména u dětí a mládeže je vhodné opakované sledování v delším čase.

Zjištěná data jsou důvěrná.