10. 11. 2018

Služby

Jak to u nás chodí?

 • Nejprve si vyberte potřebné vyšetření či službu, poté si objednejte termín a dobu provedení či konzultaci.
 • Na vyšetření si s sebou vezměte sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník a pití. (cca 24 hodin před zátěžovým vyšetřením se nedoporučuje sportovat)
 • Klient bude detailněji seznámen s klinikou a průběhem vyšetření.
 • Do vyhrazených prostor vyšetřovny mohou vstoupit rodiče a příbuzní.

U každého klienta:
1) Zápis anamnestických dat – informace o zdravotním stavu, s čím se klient léčí, alergie, informace o zdravotním stavu blízkých příbuzných, atd.
2) Orientační kineziologický rozbor: Orientační rozbor pohybového aparátu

Dle výběru služby:

 • Zátěžové vyšetření: Skládá se z klidové spirometrie a klidového EKG + zátěžové spirometrie a zátěžového EKG.
 • Vyšetření na diagnostickém přistroji Wolff
 • Vyšetření na přístroji Bodystat
 • Sestavení efektivního individuálního stravovacího plánu
 • Sestavení individuálního tréninkového plánu dle výsledků z vyšetření, eventuálně dle požadavků klienta.

Tréninkové plány:

 • Kondiční
 • Silový
 • Balanční
 • Redukční
 • Psychologické vyšetření

 

UPOZORNĚNÍ

dle §35 odst.2 zákona č.372/2011 Sb. budou:

1) děti do 15-ti let vyšetřeni jen za přítomnosti svého rodiče / zákonného zástupce
2) nezletilí nad 15 let vyšetřeni jen s písemným souhlasem svého rodiče / zák. zástupce – viz. ke stažení:

Anamnestický dotazník
písemný souhlas zákonného zástupce

Zk. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách