10. 11. 2018

Sportovní prohlídky

Sportovní prohlídky

(ergospirometrie, zátěžové testy, konzultace)

 
Vyšetření klienta zahrnuje:

 • Anamnéza – pohovor s lékařem a zápis anamnestických údajů – osobní, rodinná, léková, alergická a sociální anamnéza.
 • Orientační kineziologický rozbor lidského těla při pohledu zepředu, zezadu a z boku.
 • Fyzikální vyšetření – měření výšky, váhy, krevního tlaku, tepové frekvence, stanovení BMI indexu, základní klinické vyšetření
 • Klidové a zátěžové EKG – ergometrie
 • Klidová a zátěžová spirometrie – Záznam jednotlivých dechových objemů a analýza ventilovaného vzduchu. Zátěžová spirometrie umožňuje velmi přesně posoudit funkční rezervy kardiovaskulárního systému a výkonnost jednotlivce. Vyšetření probíhá na bicyklu nebo na běžeckém pásu. Klient provádí zátěžový test s na obličej připevněnou maskou spojenou s průtokoměrem a analyzátorem ventilovaných plynů – spotřebovaného kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého. Díky této vyšetřovací metodě jsme schopni získat velké množství parametrů, které vypovídají o funkci srdce a plic a o oxidativní kapacitě kosterního svalstva. Tyto parametry jsou velmi ceněny například ve vytrvalostních sportech.  


Tyto vybrané zátěžové hodnoty jsou u nás standardně měřeny!

 • VO2max – neboli maximální aerobní kapacita vyjadřuje objem kyslíku, jenž je člověk při maximálním výkonu schopen zpracovat k tvorbě energie. Více kyslíku spotřebovaného ve svalech znamená více energie vytvářené efektivním aerobním způsobem, méně odpadních látek a tím i vyšší výkon a oddálení únavy.
 • (V´O2/HR)max – tepový kyslík
 • W´Emax – maximální dosažená zátěž na ergometru či běhátku
 • WRmax – objem nadýchaného vzduchu za 1 minutu
 • BF/max – frekvence dýchání za 1 minutu
 • RERmax – respirační výměnný poměr – poměr vydechnutého CO2 a vdechnutého O2
 • HRmax – maximální tepová frekvence dosažená na vrcholu zátěže
 • BMI – body mass index
 • FVC – usilovná vitální kapacita plic – objem vzduchu od maximálního výdechu po maximální nádech
 • FEV1 – objem usilovného výdechu za 1 sekundu
 • PEF – vrcholový výdechový průtok
 • MEF – výdechový průtok
 • FEV1/FVC – poměr mezi usilovným výdechem a vitální kapacitou plic

Aerobní práh a anaerobní práh se stanovují na základě koncentrací O2 a CO2 při dýchání.

MetaLyzer® ve spojení s vyhodnocovacím softwarem MetaSoft® Studio dokáže změřit až

100 kardiopulmonálních parametrů, což z něj dělá ideální systém jak pro měření

výkonnosti sportovců, tak pro lékařské diagnostické vyšetření.

 

Jedny z nejdůležitějších parametrů jsou:

 • Maximální spotřeba kyslíku VO2 max – vyjadřuje schopnost organismu přijmout kyslík, transportovat ho do svalu, ale také na schopnosti svalů dodaný kyslík využít.
 • Aerobní práh – získávání energie aerobním metabolismem (za přítomnosti kyslíku), bez produkce laktátu
 • Anaerobní práh – získávání energie anaaerobním mechanismem (bez přítomnosti kyslíku), s produkcí laktátu
 • Správně vedeným kondičním tréninkem je možné tyto prahy výrazně zvýšit, a tak zlepšit výkonnost, vytrvalost a trénovanost.
 • Testem zjistíme pomocí naměřených parametrů vytrvalostní předpoklady. Test velmi citlivě odhalí zdravotní rizika kardiovaskolárního systému. Opakované testování je také důležitým diagnostickým parametrem v rámci sledování adaptace organismu na danou tréninkovou zátěž.